Galeria

Cern, Genewa, Wiedeń

Wycieczka szkolna do Wiednia, Genewy i instytutu CERN.